16
Tra

PROTUPOŽARNA BRTVLJENJA

Znate li što su protupožarna/vatrotporna brtvljenja? Protupožarna brtvljenja omogućavaju da se požar lokalizira, tj. da se ne proširi iz jednog požarnog sektora u drugi. Vatrootporno brtvljenje je naziv za popunjavanje otvora u zidovima, podu i stropu na granici požarnih sektora, koje se ...

Nastavi čitati...
23
Pro

EVAKUACIJA IZ OBJEKATA

Evakuacija iz objekata je bazična tema kod postavljanja koncepta zaštite od požara za bilo koji objekt a osobito za stambene i objekte u kojima se okuplja veliki broj ljudi. U svijetu se ovom problemu poklanja velika pažnja a istraživanja su počela ...

Nastavi čitati...
23
Pro

DIMENZIONIRANJE NA PRIMJERIMA TRGOVAČKIH PROSTORA Svi bitni zahtjevi za puteve izlaženja iz objekta obrađuju se domaćim propisima: Zakonom o zaštiti od požara  (NN.  92/10) i pratećim podzakonskim aktima, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji  (NN.  76/07., 38/09.), te u nedostatku domaćih propisa - prihvaćenim ...

Nastavi čitati...
22
Pro

RAZVITAK POŽARA I NJEGOVO SPRJEČAVANJE Za postavljanje ispravnog koncepta i mjera zaštite od požara treba temeljito poznavati bitne zakonitosti požara i njegovog ponašanja pod različitim uvjetima i okolnostima. Razvitak požara se u svrhu dokazivanja znanstvenih istina prati prema krivulji "standardnog razvitka požara" ...

Nastavi čitati...