23
Pro

OPREMANJE PUTEVA ZA EVAKUACIJU

DIMENZIONIRANJE NA PRIMJERIMA TRGOVAČKIH PROSTORA

Svi bitni zahtjevi za puteve izlaženja iz objekta obrađuju se domaćim propisima:

 • Zakonom o zaštiti od požara  (NN.  92/10) i pratećim podzakonskim aktima,
 • Zakonom o prostornom uređenju i gradnji  (NN.  76/07., 38/09.),

te u nedostatku domaćih propisa – prihvaćenim pravilima tehničke prakse kao:

 • američke smjernice NFPA 101 – glava 7,
 • austrijske smjernice TRVB za različite vrste objekata.

Svi navedeni propisi, osim specifičnosti za pojedine vrste i namjene objekata, imaju zajedničke zahtjeve za opremanje evakuacijskih puteva:

 • konstrukcije po opsegu evakuacijskih puteva moraju jamčiti određenu, propisanu vatrootpornost a time i nosivost,
 • izgrađenost konstrukcija od isključivo negorivih materijala,
 • određene dimenzije širine i visine koje moraju kroz upotrebu zadržati projektirane veličine,
 • završne obloge evakuacijskih puteva moraju biti od negorivih materijala klase “A” ili najmanje “B1″ ako to dozvoli primjenjeni propis, te slabe dimljivosti,
 • opremanje puteva zvučnim i svjetlosnim obilježjima koja će i u uvjetima slabije vidljivosti dovesti do izlaza,
 • zajamčena dobra vidljivost i provjetravanje osobito u uvjetima požara i zadimljenja,
 • dobra protočnost puteva,
 • dovoljan broj izlaza propisano dimenzioniranih i pravilno raspoređenih,
 • nedvojbenost u kretanju prema izlazu.

Download sadržaja knjige