«Biblioteka NADING

Zašita od požara i eksplozija – Zbirka propisa i normi za projektiranje objekata

Detaljnije informacije

autorice Dragice Bobinec Naprta, dipl.ing. arhitekture.

Baveći se projektiranjem protupožarne zaštite i njezinom primjenom u praksi, teorijskim i praktičnim pitanjima s područja zaštite od požara i eksplozija u tehnološkim i drugim cjelinama, osjetili smo određenu prenormiranost područja kao veliki nedostatak i ozbiljnu prepreku na putu provedbe zaštite.

Uočavajući ovu činjenicu, NADING je, nakon dvanaest godina izdao nove Zbirke propisa iz ovog područja, kako bi zainteresiranima bio olakšan uvid u propise koje treba poznavati da bi se tehnički i normativno ispravno izgradila i održavala zgrada sigurna za čovjeka i materijalne vrijednosti u njoj.

Autorica je bila predavačica stručnih predmeta u Vatrogasnoj školi MUP-a RH, a danas se bavi projektiranjem i stručnim savjetovanjem za potrebne mjere preventivne zaštite od požara kao i nadzorom nad izvedbom zaštite u zgradama.

Autorica je članica inozemnih stručnih udruga za protupožarnu zaštitu i sudionica stručnih seminara iz tog područja koje organiziraju različite institucije.

Knjige “ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA – ZBIRKA PROPISA I NORMI” citirano prenose pedesetak najznačajnijih propisa koji se, prema autoričinom mišljenju najčešće ili svakodnevno primjenjuju u Republici Hrvatskoj, sa svim izmjenama i dopunama. Knjige se prije isporuke redovno usklađuju sa tekućim propisima.

U drugom dijelu knjige dat je popis ostalih propisa u RH sa svim izmjenama i dopunama, pravila tehničke prakse ( TRVB, VDS, VDI, RICHTLINIE …) kao i pregled najznačajnijih normi iz ovog područja ( HRN, HRN DIN, HRN EN, NFPA, …).

U uvodnom dijelu knjige autorskim se tekstom objašnjavaju temeljni pojmovi iz ovog područja potkrijepljeni shemama preventivne zaštite od požara i primjerom koncepta pri projektiranju mjera zaštite od požara za zgrade bilo koje namjene.

Format knjige je A 4, s oko 730 (projektiranje objekata), odnosno 530 (održavanje objekata) stranica.

Knjiga “ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA – ZBIRKA PROPISA” namijenjena je:

- projektantima;

- inspekcijskim službenicima;

- stručnim ustanovama;

- referentima zaštite od požara i zaštite na radu;

- vojnim ustanovama;

- vatrogasnim djelatnicima;

- pravnim osobama koje se bave zaštitom od požara;

- direktorima i rukovoditeljima tehničkih sektora tvrtki;

- osiguravajućim društvima;

- održavateljima objekata;

- studentima i učenicima.

Download sadržaja knjige