Usluge

Protupožarne manžete "FLAMRO Variant R 90"

 PP mandzeta zid

Dopuštenje Z-19.17-1269

 

 • Zidni prodor: Po jedna manžeta sa obje strane
 • Stropni prodor: jedna manžeta sa donje strane tipa “varijanta Plus” s dodatkom zvučne izolacije.

 

Protupožarne manžete se primjenjuju za protupožarnu zaštiu gorivih cijevi za:

 • negorive tekućine
 • negorive plinove
 • cijevi vodovodne instalacije
 • zračnu poštu
 • cjevovod za usisavanje prašine.

 

Primjena

Ugradnja u:

 • min. 10 cm debele zidove od opeke, betona i porobetona,
 • u min. 10 cm debljine lake pregradne zidove kao i
 • u min. 15 cm debele ploče od betona ili porobetona.
 • Zamortana ili užbukana pomoću negorive mineralne vune (temp. taljenja > 1000 °C) ili cementnim mortom, ili
 • Pričvršćena vijcima sa čeličnim tiplama.

 

Prednosti

 • Do 3 cijevi u jednoj manžeti
 • zvučna izolacija od pjenastog umetka 4 mm
 • ne zahtjeva puno prostora
 • odobreno za lagane pregradne zidove
 • moguća montaža na najviše dva kabela cijevne pošte
 • zvučna izolacija pri zamortavanju preostale rupe
 • moguća ugradnja utiplavanjem ili zamortavanjem
 • moguća primjena kod već postavljenih cijevi sa jednostavnim sustavom zakopčavanja

 

Upute za montažu

 • Ugradnja utiplane / usidrene manžete: (Poglavlje 4 odobrenja) pomoću čeličnih tipli i vijaka M6, kod montaže na lake pregradne zidove upotrebljavaju se navojne šipke M6 umjesto tipli i vijaka (po volji i kod masivnih zidova).

 

Postupak ugradnje:

 • Metalna krilca saviti prema van, postaviti manžetu na cijev te ju zatvoriti kopčama te ju pomaknuti na proboj, zabilježiti i izbušiti rupe za tiple. Nakon što se postave tiple, vijcima se pričvrste krilca za konstrukciju. Kod lakih pregradnih zidova, gdje se upotrebljava navojna šipka, pričvršćuje se obostrano maticama i podložnim pločicama, na taj način da se dva po dva krilca spoje na suprotnim stranama.

 

Tijek montaže ugradnja zamortavanjem

Manžeta se mora namjestiti tako da cijeli dio sa krilcima uđe u građevinski dio do same etikete na manžeti (etiketa mora ostati vidljiva prilikom popunjavanja preostalog prostora mortom) te se ostali dio prodora popuni sa cementnim mortom ili sa mineralnim materijalima klase materijala DIN 4102 – A. Za koljena cijevi ili račve ugrađuju se dodatne kutije od protupožarnih ploča pa se manžete postavljaju na cijevi koje izlaze pravilno iz kutije (eventualno primjena posebne FLAMRO manžete)

Kroz spomenute manžete smiju se provući najviše 3 cijevi s vanjskim promjerom cijevi do 50 mm ili 2 cijevi vanjskog promjera cijevi 63 mm.

Svaki prodor mora biti trajno obilježen sa propisanom oznakom od instalacijske tvrtke. Oznaka mora biti pričvršćena uz svaki zabrtvljeni prodor.

Identifikacijske oznake su dostupne od strane proizvođača FLAMRO – Brandschutz-Systeme GmbH.

U RH propisane oznake za hrvatsko tržište posjeduje tvrtka zastupnik NADING d.o.o.